Kronika

"Vzpomínky nám nikdo nevezme."

Naše dosud navštívená místa. (od roku 2016)

Vše to začalo v srpnu roku 1993, když se setkali Michal Sládek, Saferna Marek, Monika Kužmová dnes již žijící v daleké cizině a dále tam byla Lída Polášková. Po dlouhém působení v jiných oddílech pod pionýrskou skupinou Směr, se rozhodli založit si vlastní oddíl podle svých představ.

Pár minut, hodin, či dní nato navštívili dětský domov v Ostravě – Hrabové, jelikož zde jsou děti, které naše nadšení pro ně něco udělat potřebují nejvíce. A tak začal v podstatě první oficiální nábor, jenž byl úspěšný, neboť některé děti přece jen přišli.

První schůzka se konala 8.září 1993 a při hře probíhající mezi ponurými ulicemi šedého velkoměsta si nás všimlo pár dětí z okolí a náš oddíl se začal pomalu rozrůstat. A poněvadž je stále více a více dětí, které touží po poznání, po přátelství, ale i po pohlazení a vlídného slova, přišli k nám i děti z Lukášovy základní školy v Ostravě – Hrabůvce a to ze třetích a čtvrtých tříd, kde jsme se byli také zmínit o našem začínajícím oddíle.

A tak k nám přicházely stále nové děti, pro které jsou dveře našeho oddílu otevřeny dodnes. Jakožto každý pořádný oddíl jsme se museli nějak jmenovat. Z mnoha návrhů, které jsme společně vymysleli, se nám nejvíce zamlouval název K2.

K2 je druhá nejvyšší hora světa. Pro nás se ale skrývá pod tímto názvem daleko víc než si myslíte.

Ke konci roku 1995 jsme odešli od pionýrů. Dodnes ale s lidmi z PS Směr udržujeme přátelské vztahy.

Na jaře v roce 1996 jsme založili Nadaci K2 pro děti a mládež. Cílem naší nadace byla podpora využití volného času, rekreace a výchova dětí a mládeže. Její hlavní činností bylo zajišťování letních a zimních táborů a víkendových pobytů v přírodě mimo město. Taktéž zajišťovala organizaci odpoledních schůzek dětí, mládeže i rodičů. Dále tu byly akce pro dětský domov a fakultní nemocnici toho času v Ostravě – Zábřehu. A byli jsme i v domově důchodců.

Dále byla v plánu spoustu výchovných, kulturních a sportovních akcí pro širokou veřejnost. Byl to například každoroční 24 hodinový sportovní Maratón a mikulášská nadílka pro dětské oddělení fakultní nemocnice. Jakožto nadace jsme chtěli podporovat především jedince ze sociálně slabších rodin. Našimi zdroji financí byly sponzorské dary, dotace a vlastní aktivity, jako např. sběr lesních plodů a jiných sběrných surovin nebo čištění přírody. Prostředky získané z těchto činností jsme použili jen v souladu s cílem nadace K2 pro práci s dětmi a mládeží.